MUZEJS ŠODIEN
Vēsture

Latvijas Kara muzeja pirmsākumi saistās ar 1. pasaules kara notikumiem Latvijas teritorijā, ar nacionālo militāro vienību - latviešu strēlnieku bataljonu veidošanos cariskās Krievijas armijas sastāvā 1915.gadā. 1916.gada septembrī muzejs uzsāka savu darbību kā strēlnieku muzejs. Neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā līdz 1940.gadam muzejs bija Kara ministrijas pārziņā. No 1919.gada muzejs savu mājvietu atrada senajā Rīgas nocietinājumu tornī Pulvertornī. Galvenais muzeja darbības mērķis bija latviešu tautas cīņas par brīvību un neatkarību atspoguļošana muzeja ekspozīcijās, nacionālās pašapziņas celšana, Tēvzemes mīlestības ieaudzināšana. Muzejā bija izveidotas ekspozīcijas par viduslaiku un jauno laiku militārās vēstures tēmām, latviešu piedalīšanos Krievijas 1905.gada revolūcijā, 1.pasaules kara notikumiem, Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanu, Atbrīvošanas cīņām, valsts izveidošanu. Muzejā atradās bagātas ieroču, foto, dokumentu, ordeņu, formas tērpu un citas kolekcijas. 

1937.gadā sākās respektablas Pulvertorņa piebūves celtniecība, kuru pabeidza 1940.gadā. Muzejs jaunajās telpās savu darbību izvērst nepaspēja, jo 1940.gada 17.jūnijā Latviju okupēja PSRS. Līdz ar Latvijas valsts institūciju likvidāciju, likvidēja arī Latvijas Kara muzeju. Daļa muzeja kolekciju pazuda, daļa tika nodota citiem muzejiem un arhīviem. 

No 1957.gada ēkā atradās Latvijas PSR Revolūcijas muzejs, kurš Latvijas 20.gs. vēsturi interpretēja no padomju varas ideoloģijas viedokļa. Tomēr muzejs savas pastāvēšanas laikā bija savācis vērtīgas, padomju sistēmu raksturojošas kolekcijas. Sākoties Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas procesam, likumsakarīga bija arī Latvijas Kara muzeja atjaunošana 1990.gadā. Muzeja mērķis ir atklāt sabiedrībai sarežģīto Latvijas militāri politisko vēsturi, īpaši akcentējot 20.gadsimtu, kura laikā latviešu tautai nācās divas reizes izcīnīt savu neatkarību.

 
 

Muzeja direktore

Latvijas Kara muzeja direktore Kristīne Skrīvere

 

 

Vakances

1. Latvijas Kara muzejs izsludina pieteikšanos Klientu apkalpošanas speciālista amatam (2 vakances) (vairāk informācijas: https://www.karamuzejs.lv/lkm/kara-muzejs-aicina-darba-klientu-apkalposanas-specialistus )

 

2. Latvijas Kara muzejs izsludina pieteikšanos Vēstures departamenta vēsturnieka/ -ces amatam. (2 vakances) (vairāk informācijas: https://www.karamuzejs.lv/lkm/latvijas-kara-muzejs-aicina-darba-vesturniekus)

Dokumentācija
Publiskie iepirkumi

Metu konkurss ekspozīcijas „Gods kalpot Latvijai!” mākslinieciskajam risinājumam un īstenošanai: skatīt šeit

 

Tirgus izpēte "Videonovērošanas aprīkojuma iegāde"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit un šeit

 

 

Izsoles procedūra Nr.Izs-VAMOIC/2020-004 par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 01000080145001 1.stāva vestibila daļu (1,0m2) un 1.stāva vestibila daļu (0,5m2), kas atrodas Smilšu ielā 20, Rīgā nomas tiesību izsoli (karsto un auksto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai un darbības nodrošināšanai, un suvenīru izgatavošanas iekārtas uzstādīšanai un darbības nodrošināšanai).

Izsoles procedūras sludinājuma teksts ar pielikumiem:

Izsoles noteikumi, līguma projekts, pielikums 2, pielikums 3, pielikums 4, pielikums 5  

Izsoles procedūras rezultāts: bez rezultāta.

 

Tirgus izpēte "Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana"

Tirgus izpētes noteikumi: skatīt šeit

 

Izsoles procedūra Nr.Izs-VAMOIC/2020-001 par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84960030118, kas atrodas „Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes””, Zirņu pagasts, Saldus novads, daļa 19,47 ha platībā) iznomāšanu izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām - aramzeme, pļavas.

Izsoles procedūras sludinājuma teksts ar pielikumiem:

Izsoles noteikumi, līguma projekts, nomas objekta plāns, pielikums 2, sludinājums

Izsoles iznākums:

Nomnieks: ZS "Ezermaļi" reģ.Nr.54101035131

Līguma noslēgšanas datums: 05.05.2020.

Līguma darbības termiņš līdz: 05.05.2025.

Zemes platība: 19,47 ha.

Nomas maksa: 2450,00 EUR gadā (bez PVN).

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

Tirgus izpēte "Par I pasaules kara kaujas inscenējuma organizēšanu un norisi 2020.gada 11.janvārī Latvijas Kara muzeja filiālē “Ziemassvētku kauju muzejs”"

Tirgus izpētes noteikumi un vienošanās: skatīt šeit un šeit

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2019.gada 1.novembrim uz e-pastu: jelena.poplavska[at]karamuzejs.lv 

 

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit un šeit

 

 

Tirgus izpēte "Nacionālo valstu veidošanās Baltijas reģionā un Austrumeiropā (1917-1918) Starptautiskas zinātniskas konferences materiālu rakstu krājuma izdošana"

Tirgus izpētes tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Iepirkums VAMOIC 2017/071- "Nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu nodošana pārstrādei"

Iepirkumu veica VAMOIC.

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Elektroinstalācijas izbūve un kosmētiskā remonta veikšana Latvijas Kara muzeja 7.ekspozīcijas zālē"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2017/3- Latvijas Kara muzeja izdevumi

Iepirkuma noteikumi: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtie līgumi: skatīt šeit un šeit

 

 

Metu konkurss LKM 2017/2- "Par Latvijas Kara muzeja pamatekspozīcijas „Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. (1918.-1920.)” zinātniskās koncepcijas māksliniecisko risinājumu un īstenošanu"

Metu konkursa nolikums ar pielikumiem: nolikums, pielikums 1, pielikums 2, pielikums 3, pielikums 4, pielikums 5

Metu konkursā ieinteresēto personu sanāksmē (25.09.2017.) uzdotie jautājumi un atbildes: skatīt šeit

Metu konkursa ziņojums: skatīt šeit

IUB saitehttps://pvs.iub.gov.lv/show/516451

Sarunu procedūras ziņojums: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

IUB saitehttps://pvs.iub.gov.lv/show/521071

 

 

Iepirkums LKM 2017/1- "Tekstīlijas un eksponātu kolekcijas krātuves aprīkošana"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit, pielikums 1, pielikums 2, pielikums 3pielikums 4, pielikums 5, pielikums 6pielikums 7, pielikums 8, pielikums 9pielikums 10, pielikums 11, pielikums 12pielikums 13, pielikums 14, pielikums 15

Atbilde (12.09.2017.) uz piegādātāja 1. jautājumu (12.09.2017.) jautājumu ("Vai obligāti ir jāierodas un jānovērtē situācija uz vietas, lai iesniegtu adekvātu un reālai situācijai atbilstošu piedāvājumu par krātuvju telpas aprīkošanu ar Jūsu pieprasītām iekārtām Muzeja vajadzībām?"): Pretendentam telpas apskate Smilšu ielā 20 ir jāveic obligāti līdz 2017.gada 20.septembrim (ieskaitot)!

Precizēta atbilde (13.09.2017.) uz piegādātāja 1. jautājumu (12.09.2017.) jautājumu ("Vai obligāti ir jāierodas un jānovērtē situācija uz vietas, lai iesniegtu adekvātu un reālai situācijai atbilstošu piedāvājumu par krātuvju telpas aprīkošanu ar Jūsu pieprasītām iekārtām Muzeja vajadzībām?"): Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas var apskatīt muzeja telpu Smilšu ielā 20, Rīgā (darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00) vienu dienu iepriekš vienojoties par apskates laiku ar Saimniecības nodaļas vadītāju Aivaru Stašānu pa tālr. 67213219, 28348724.

Atbilde (18.09.2017.) uz piegādātāja 2. jautājumu (18.09.2017.) jautājumu ("Vai ir obligāti jāpievieno pielikumā Nr.2 arī pieredzes apliecinājums par realizētiem objektiem paternosteru uzstādīšanā beidzamo 3 gadu laikā?"): Piegādātājs pielikumā Nr.2 uzrāda informāciju par paternostera tekstīlijām ”Paternosters 258000” vai analogas iekārtas uzstādīšanu.

Iepirkuma ziņojums: skatīt šeit

IUB saitehttps://pvs.iub.gov.lv/show/509839

 

 

Tirgus izpēte "Par ēku apdrošināšanas pakalpojumiem (2017.g.)"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

*

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

 

Izsoles procedūra Nr. Izs-VAMOIC-005 par publiski pieejama sabiedriskās ēdināšanas (kafejnīcas) pakalpojuma sniegšanu Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā.

Izsoles procedūras sludinājuma teksts ar pielikumiem: skatīt šeit

Izsoles procedūras rezultāts: bez rezultāta.

 

 

Izsoles procedūra Nr. Izs-VAMOIC-001 par publiski pieejama sabiedriskās ēdināšanas (kafejnīcas) pakalpojuma sniegšanu Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā.

Izsoles procedūras sludinājuma teksts ar pielikumiem: skatīt šeit un šeit 

Izsoles procedūras rezultāts: bez rezultāta.

 

 

Iepirkums LKM 2016/3- Latvijas Kara muzeja izdevuma „Latvijas Kara muzeja Gadagrāmata XVII” izdošana

Iepirkuma noteikumi: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

Vienošanās: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2016/2- "Pirmā pasaules kara fortifikācijas sistēmas elementa – betona ugunspunkta būvdarbi"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit un šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

Grozījumi: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2016/1- "Remontdarbu veikšana Latvijas Kara muzeja ekspozīcijas 4., 5. un 6. zālē"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

 

Tirgus izpēte "Par ēku apdrošināšanas pakalpojumiem (2016.g.)"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

 

Tirgus izpēte "Tālruņu sakaru sistēmas, datorsistēmas, tālruņu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 20"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2015/6- "Latvijas Kara muzeja konferenču zāles mēbeļu ansambļa izgatavošana"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit un šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2015/4- "Latvijas Kara muzeja izdevumi"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtie līgumi: skatīt šeitšeit un šeit

 

 

Iepirkums LKM 2015/3- "Mēbeļu iegāde"

Iepirkuma noteikumi ar pielikumiem: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

Metu konkurss LKM 2015/2- "Par Latvijas Kara muzeja pamatekspozīcijas „Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā” zinātniskās koncepcijas māksliniecisko risinājumu un izveidi"

Metu konkursa nolikums ar pielikumiem: skatīt šeit

Metu konkursa ziņojums: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2015/1- "Optiskā stereomikroskopa iegāde"

Iepirkuma noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas lēmums: Iepirkuma komisija nolemj: par uzvarētāju iepirkumā „Optiskā stereomikroskopa iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LKM 2015/1) atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Diamedica”, ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003469042, par kopējo līgumcenu EUR 13223,00 bez PVN (EUR 15999,83 ar PVN).

 

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit 

 

 

Tirgus izpēte "Par ēku apdrošināšanas pakalpojumiem (2015.g.)"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Telefonu sakaru sistēmas, datorsistēmas, telefonu/datu tīkla un biroja tehnikas apkalpošana ēkā Rīgā, Smilšu ielā 14"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Tirgus izpēte "Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu"

Tirgus izpētes noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2014/1- Latvijas Kara muzeja mājas lapas izstrāde un ieviešana

Iepirkuma noteikumi un tehniskā specifikācija: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas lēmums: Iepirkuma komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta devīto daļu un Iepirkuma noteikumu 6.daļu nolemj: par uzvarētāju iepirkumā „Latvijas Kara muzeja mājas lapas izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LKM 2014/1) atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Molssoft Latvija”, ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003797566, par kopējo līgumcenu EUR 6540,00 bez PVN (EUR 7913,40 ar PVN).

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

 

Iepirkums LKM 2014/2- Latvijas Kara muzeja izdevuma „Latvijas Kara muzeja Gadagrāmata XV” izdošana

Iepirkuma noteikumi: skatīt šeit

Iepirkuma komisijas lēmums: Iepirkuma komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta devīto daļu un Iepirkuma noteikumu 6.daļu nolemj: par uzvarētāju iepirkumā „Latvijas Kara muzeja izdevuma „Latvijas Kara muzeja Gadagrāmata XV” izdošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LKM 2014/2) atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003363975, par kopējo līgumcenu EUR  3989,15 bez PVN (EUR 4826,87 ar PVN).

Iepirkuma komisijas sēdes protokola izraksts: skatīt šeit

Noslēgtais līgums: skatīt šeit

Budžets
Muzeja struktūra
Starptautiskā sadarbība

Latvijas Centrālās padomes memorands/UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 

„Pasaules atmiņa” ir UNESCO programma, kas izveidota pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Programma veltīta pasaules vēstures un kultūru daudzveidības izzināšanai pierakstītās, zīmētās, gravētās vai citādi fiksētās vēstures liecībās. Latvijas Centrālās padomes (LCP)Memorandu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļāva 2009.gadanovembrī.Šī reģistra galvenais mērķis ir apzināt Latvijas vēsturei nozīmīgus dokumentārā mantojuma meistardarbus, kā arī turpmāk ne tikai saglabāt tos, bet plašāk veicināt to atpazīstamību. 

Dokuments ir nozīmīgākās politiskās pretošanās kustības, Latvijas Centrālās padomes, politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku, neskatoties uz divu okupācijas režīmu- Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas, centieniem to iznīcināt. Latvijas Kara muzeja krājumā esošais dokuments ir vienīgais apzinātais LCP Memoranda oriģināls. 

2012. gada maijā Pasaules digitālajā bibliotēkā (WorldDigitalLibrary) publicēja Latvijas Centrālās padomes Memoranda digitalizēto oriģinālu. Tā teksts pieejams krievu, vācu, angļu un franču valodās. 2012.gada jūlijā Latvijas Kara muzejā atklāja UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas atpazīstamības zīmi. 

ICOMAM 

ICOMAM ir starptautiska militāra profila un militārās vēstures muzeju organizācija (komiteja).Tajā apvienojušies 260 biedri, kas pārstāv muzejus 50 pasaules valstīs. 

ICOMAM veicina kolekciju vākšanas, saglabāšanas, zinātniskās izpētes un interpretācijas augstāko standartu nodrošināšanu militārajos muzejos. Organizācija veicina arī sadarbību un partnerību starp militāra profila muzejiem un attīsta pētniecības un starptautiski atzītas labas muzeju darbības prakses uzturēšanu. 

ICOMAM biedri popularizē ideālistisko uzskatu, ka militāru liecību saglabāšana un izstādīšana kalpo sabiedrībai veicinot tās izpratni par kara ietekmi un pacifistikām vērtībām, kā arī veicina sabiedrības un tās līderu atbildību konfliktu risināšanā. 

DRAUGI UN ATBALSTĪTĀJI (SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA)

Muzeja atbalstītāji

 

K.Kārkliņš (Kanāda) - finansiāli atbalstījis Latvijas Kara muzeja jaunas mājas lapas izveidi.

V.Kukainis (ASV) - organizējis ziedojumu vākšanu Amerikas Savienotajās Valstīs O. Kalpaka muzeja un piemiņas vietas „Airītes” atjaunošanai.

 

Ziedojumi

 

Latvijas Kara muzeja ziedojumu konta Nr.:

Valsts kase,

kods TRELLV22

konts LV16TREL7100017010000

Latvijas Kara muzejs pateicas visiem, kuri ziedojuši gan muzejam, gan O.Kalpaka muzeja un piemiņas vietas „Airītes” atjaunošanai.

 

Brīvprātīgo darbs

 

Latvijas Kara muzejs aicina interesentus pieteikties brīvprātīgo darbam Latvijas Kara muzejā, Ziemassvētku kauju muzejā un O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā „Airītes”.

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!