Kara muzeja izglītības un komunikācijas departaments aicina darbā!

Image
KARA muzejs aicina darbā

Saistībā ar plānoto darbības paplašināšanu Latvijas Kara muzeja Sabiedrības izglītības un komunikācijas departaments izsludina pieteikšanos Sabiedrības izglītības projektu vadītāja un Sabiedrisko attiecību speciālista amatiem!

 

Image
banner

 

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) izsludina pieteikšanos
SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA AMATAM
(profesijas kods 2411 02)
uz nenoteiktu laiku (2 vakances)
 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu sākot no EUR 1255 līdz EUR 1507 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, t.sk. papildatvaļinājumu līdz 9 darba dienām, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • aizraujošu darbu profesionālā kolektīvā, radošā vidē;
 • apmaksātu mācību atvaļinājumu.

Prasības:

 • akadēmiskā augstākā (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai vēstures zinātnē;
 • augsta saskarsmes kultūra, pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes;
 • lojalitāte pret Latvijas Republiku, Satversmi un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • izpratne par izglītības standartiem, mācību programmām, sabiedrības integrācijas politiku un mūžizglītību;
 • pieredze pasākumu veidošanā un zināšanas par to mākslinieciskajiem, tehniskajiem un organizatoriskajiem principiem;
 • spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu;
 • pieredze projektu izstrādē un to vadīšanā;
 • svešvalodas (angļu valodas) zināšanas.

Darba pienākumi:

 • izstrādāt un vadīt sabiedrības izglītojošus muzeja  projektus par Latvijas militāri politiskās vēstures norisēm;
 • organizēt un vadīt ar militāro vēsturi un Latvijas Kara muzeja specifiku saistītus pasākumus;
 • veikt izglītojošo darbu dažādām auditorijām un mērķgrupām – vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas, kā arī izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas;
 • piedalīties dažādu interaktīvu, audiovizuālu materiālu izstrādē;
 • kontrolēt projektu izpildi atbilstoši noteiktajiem rezultātiem, izpildes termiņiem, budžetiem un kvalitātes prasībām;
 • piedalīties ar sagatavotiem projektiem valsts un nevalstisko organizāciju projektu konkursos;
 • dibināt un uzturēt kontaktus ar iesaistītajām institūcijām;
 • sniegt metodisko palīdzību, konsultācijas, organizēt seminārus;
 • organizēt mērķauditorijas vajadzību apzināšanu.

 

Pieteikumu, kas satur CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, ar norādi “Sabiedrības izglītības projektu vadītājs”  iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: personals@karamuzejs.lv, personīgi (Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050, 24.kabinets) vai sūtot pa pastu (Kara Muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050) līdz 2023. gada 27 .novembrim.

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv vai zvanot pa tālruni 26758157 (Mārtiņš) vai 25640662 (Iveta).
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv

 

Image
banner

 

 

 

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) izsludina pieteikšanos
SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTA AMATAM
(profesijas kods 2411 35)
uz nenoteiktu laiku

 

Mēs piedāvājam:

 •  stabilu atalgojumu sākot no EUR 1335 līdz EUR 1644 pirms nodokļu nomaksas;
 •  sociālās garantijas, t.sk. papildatvaļinājumu līdz 9 darba dienām, atvaļinājuma pabalstu;
 •  iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
 •  veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 •  aizraujošu darbu profesionālā kolektīvā, radošā vidē;
 •  apmaksātu mācību atvaļinājumu.

Prasības:

 • akadēmiskā augstākā (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā izglītība komunikācijas zinātnē vai citā radniecīgā zinātnē;
 • radoša domāšana;
 • augsta komunikatīvā kompetence mutvārdu un rakstveida saziņā;
 • prasme lietot pareizu rakstu valodu  (atbilstošu latviešu literārās valodas normām);
 • izpratne par muzeja darbības specifiku un labas Latvijas vēstures zināšanas;
 • pamatlīmeņa prasmes datorgrafikā;
 • svešvalodas (angļu valodas) zināšanas;
 • elastīga domāšana un spēja pielāgoties mainīgajiem darba apstākļiem un uzdevumiem;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • lojalitāte pret Latvijas Republiku, Satversmi un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • vēlama pieredze sabiedrisko attiecību vai komunikācijas jomā un radoša pieeja darbam sociālajos medijos.

Darba pienākumi:

 • popularizēt muzeja vārdu un zīmola atpazīstamību (ar digitālo rīku, plašsaziņas līdzekļu, sabiedrisko attiecību kampaņu un sadarbības projektu starpniecību);
 • organizēt komunikāciju ar sabiedrību, informējot, izglītojot un veicinot izpratni par muzeja darbību, piedāvājumu un vērtībām;
 • nodrošināt sabiedriskās domas aptauju – regulāri veikt muzeja apmeklētāja “profila” analīzi;
 • radīt un audiovizuāli noformēt aktuālo informatīvo saturu – preses relīzes, reklāmas bukletus, afišas, ielūgumus, video materiālus un citus mārketinga rīkus;
 • piedalīties komunikācijas un publicitātes pasākumu producēšanā, organizēšanā un īstenošanā;
 • piedalīties muzeja tīmekļvietnes un sociālo tīklu uzturēšanas/attīstības darbā;
 • piedalīties iestādes mārketinga un sabiedrisko attiecību ilgtermiņa stratēģijas veidošanā un  nodaļas darba plānošanā;
 • radīt inovatīvas komunikācijas idejas, izmantojot radošās domāšanas metodes.

 

Pieteikumu, kas satur CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, ar norādi “Sabiedrisko attiecību speciālists”  iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: personals@karamuzejs.lv, personīgi (Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050, 24.kabinets) vai sūtot pa pastu (Kara Muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050) līdz 2023. gada 27 .novembrim.

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv vai zvanot pa tālruni 28346269 (Marjus) vai 25640662 (Iveta).
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: administracija[at]karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!