Neatkarības kara reportieris

 

Image
01_Nodarbiba_reportieris_202001_L

 

Vecuma grupa : 7.- 9.klase

Grupas lielums: līdz 30 skolēniem

Nodarbības ilgums : 60 minūtes

Cena grupai : 20.00 EUR

Grūtības pakāpe: vidēja /augsta, nodarbība latviešu valodā

Iekļautie mācību priekšmeti : vēsture, latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības

Norises vieta:  LKM ekspozīcijā ,,Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920”

Pieteikt nodarbību:  mob. 28346269; 67223743

 

 

Nodarbības mērķis: Izmantojot kompetencēs balstītu pieeju un nodarbības materiālus,  skolēna palīglīdzekļus (instrumentāriju)  LKM ekspozīcijā  “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920” apgūt prasmi analizēt un izprast vēstures notikumus, raisīt līdzpārdzīvojumu , piederības sajūtu Latvijai  un attīstīt skolēnos patriotiskās jūtas.

 

 

Nodarbības apraksts: 20.gadsimta sākumā par ticamāko un bieži vien par pieejamāko avotu kalpoja pastāvošās varas vai nelegālās avīzes.  Latvijas brīvība 1918.-1920.gados  bija jāizcīna ne tikai smagās kaujās, bet arī cilvēku prātos. Dažādos periodos un varu apstākļos Latvijā darbojās arī nacionāli pozicionēti laikraksti, kas informēja par norisēm Neatkarības karā, un  pārliecināja sabiedrību par Latvijas valsts proklamēšanas pamatotību. Neatkarības kara laikā kā žurnālisti strādājuši daudzi kultūras darbinieki-karavīri. Vērojot jauniešu interesi par žurnālistiku, nodarbība veidota kā redakcija . Skolēni pastarpināti kļūst par 1919.gada karavīriem- žurnālistiem.  Redakcijā jauniešiem (5 darba grupās) jāveido vēsturiski izdevumi:

Latvijas Sargs (10.03.1919)

Līdums (26.05.1919)

Tautas Balss (24.06.1919)

Baltijas Vēstnesis (07.07.1919)

Latvijas Sargs (12.11.1919)

 

Laikraksti izvēlēti apzināti, jo konkrētajos Nr  visspilgtāk atspoguļojas krasās izmaiņas Neatkarības kara gaitā, kas attiecīgi ir atspoguļotas arī LKM ekspozīcijā. Skolēnu grupām tiks piedāvāta  gatava attiecīgā izdevuma veidne un attiecīgi katrai grupai 25 rakstu klišejas no konkrētā izdevuma, kas būs jāsaliek (jāatspiež) loģiskā secībā, tostarp informācija jāpārbauda ekspozīcijā un jāatdala no ,,viltusziņām”. Laikraksta saturs vēstīs gan par Neatkarības kara norisēm, kara varoņiem, kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem , gan arī par civiliedzīvotāju stāvokli Latvijā. Izveidojot laikrakstu, katra grupai jāizpilda darba lapas uzdevumi vēsturē, latviešu valodā un sociālajās zinībās.  Nodarbībā taps 5 atšķirīgi avoti, ko skolēni varēs izmantot turpmākā darbā skolā, tos izmantojot stundu projektos.

 

 

Nodarbības izglītojošie  uzdevumi:

 • veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā

 • veicināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu konkrētā ekspozīcijā, foto liecībās, dokumentos, presē

 • veicināt izpratni par muzeja priekšmetu kā vēstures avotu

 • atšķirt ,,viltusziņas”

 • mācīt kritiski domāt

 • veicināt sadarbības prasmes

 • rosināt radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes

 

 

Nodarbībā izmantotās metodes un paņēmieni :

 • verbālās saziņas (saruna, jēdzienu un terminu skaidrošana)

 • praktiskā darbība

 • individuālais darbs

 • grupu darbs

 • lomu spēle

 

(Izglītojošo nodarbību cikls  -  Latvija dzimst kaujas laukā. Nodarbība tapusi ar VKKF mērķprogrammas „”Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu)

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!