Muzeja XVI Gadagrāmata

Image
Gadagramata_2015_L

                                                                                 

Latvijas Kara muzejs ir uzticīgs nu jau sešpadsmit gadus ilgajai tradīcijai un izdod savu kārtējo zinātnisko rakstu krājumu ar nosaukumu „Latvijas Kara muzeja Gadagrāmata”. Tāpat kā citi līdzīgi izdevumi arī šī – nu jau sešpadsmitā pasaules gaismu ieraudzījusī Latvijas Kara muzeja Gadagrāmata ir veltīta aktuāliem Latvijas un Baltijas reģiona militāri politiskās vēstures jautājumiem. Pētījumu sadaļā vairākas publikācijas ir veltītas šobrīd aktuālajai Pirmā pasaules kara simtās gadadienas atcerei. Latvijas Kara muzeja direktore A. Fleija savā publikācijā par Pirmā pasaules kara invalīdu ikdienu Latvijā starpkaru posmā pieskaras līdz šim latviešu historiogrāfijā nepētītai tēmai – pasaules kara sekām aplūkojot šajā lielajā militārajā konfliktā ievainoto karavīru fiziskās un sociālās rehabiliācijas problēmām. Latviešu strēlnieku bataljonu veidošanas vēstures dažādus aspektus savas publikācijas aplūko Latvijas Kara muzeja vēsturnieks K. Zariņš un militārais vēsturnieks J. Hartmanis. Mūsu ārvalstu kolēģi gadagramatai atvēlējuši savus pētījumus par citu tautu nacionālajiem militārajiem formējumiem Pirmā pasaules kara laikā: Dr.hist. J. Veselovskis – par poļu vienībām, Dr.hist. A. Rukass un Dr.hist. R. Marceņuka – par ukraiņiem, Dr.hist. T. Tannbergs – par igauņiem. Latvijas Neatkarības kara nozīmīgai lapusei – „Bermontiādei”, savu pētījumu veltījis Latvijas Universitātes profesors Dr.hist. Ē. Jēkabsons. Latvijas Kara muzeja direktora vietnieka Dr.hist. J. Ciganova publikācija veltīta intendantūras dienestiem Latvijas armijā pēc Neatkarības kara beigām, bet igauņu vēsturnieka Dr.hist. M. Ilmjerva publikācija stāsta par mūsu kaimiņvalsts jūras spēku vēsturi. Krievijas vēsturnieks S. Stepanjancs piedāvā savu rakstu par pulkvedi Voldemāru Ozolu, kas attēlo šīs pazīstamās latviešu militārpersonas cīņu gaitas Kaukāzā Pirmā pasaules kara laikā.

 

Jaunā rakstu krājuma sadaļā „No muzeja krājuma” publicēti muzeja vēsturnieku A. Locika, D. Poziņa un I. Krīgeres raksti par muzeja krājuma dokumentiem un priekšmetiem. Sadaļā „Bruņojuma vēsture” publicēti muzeja speciālistu E. Gelderiņa pētījums par latviešu nacionālo partizānu apbruņojumu un J. Neimaņa raksts par Pirmā pasaules kara bruņojumu vācu armijā.

 

Latvijas Kara muzeja Gadagrāmatu var iegādāties muzeja kioskā, Smilšu ielā 20.

Izdevuma cena – 6 EUR.

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 17.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 16.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!