Latvijas valsts aizsardzība 1920.- 1940.

muzeja iekšskats

Ekspozīcija „Latvijas valsts aizsardzība 1920.- 1940.”

 

Ekspozīcija stāsta par Latvijas valsts drošības sistēmu, kas izveidojās pēc Latvijas Atbrīvošanas cīņu beigām 1920. gada 11. augustā, t.i., pēc Miera līguma noslēgšanas ar Padomju Krieviju.

Ekspozīcija atspoguļo Latvijas armijas attīstību, karavīru sadzīvi un apmācību, militārās izglītības iespējas, kā arī dažādu sabiedriski- militāro organizāciju darbību līdz Latvijas valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Kā nozīmīgākie eksponāti minami Latvijas armijas formas tērpi, Sapieru pulka un 19. Abrenes (Jaunlatgales) aizsargu pulka karogi, Latvijas Kara flotes flagkuģa „Virsaitis” zvans, kā arī paraugi no Latvijas valsts un citu Eiropas valstu apbalvojumu, Latvijas armijas vienību krūšu nozīmju un breloku kolekcijām.

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!