Jaunas vakances Latvijas Kara muzejā

Image
Jaunas vakances Latvijas Kara muzejā

Latvijas Kara muzejs aicina darbā divus vēsturniekus!

 

 

Vakance Nr. 1:

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā
vēsturnieku Ieroču un militārās tehnikas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

•    Realizēt ieroču vēstures pētniecisko, zinātniski izglītojošo un krājuma darbu;
•    Veikt pētniecisko darbu atbilstoši LKM pētniecības darba politikai, darba plāniem, muzeja aktualitātēm;
•    Nodrošināt pētījumu rezultātu pieejamību sabiedrībai (izstādes, zinātniskās un populārzinātniskas publikācijas, lekciju un ekskursiju materiālu izstrāde u.c.).

Prasības pretendentiem/ -ēm:

•    Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, augstākā izglītība vēsturē tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    Izpratne un zināšanas par ieroču un militāri tehnisko vēsturi;
•    Pārzināt muzeja darbību reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;
•    Datora prasmes  MS Office – pieredzējuša lietotāja līmenī;
•    Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
•    Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas;
•    Vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu un/vai vācu valoda), kas nepieciešamas darbā ar muzeja krājumu un saskarsmē ar muzeja apmeklētājiem.

Mēs piedāvājam:

•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Mēnešalgu no 1026 EUR līdz 1507 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Uzziņas pa tālr.  67223303.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV),  nosūtīt līdz 2023.gada 21.aprīlim Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv .

_________________________________________________________________

Vakance Nr.2:

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā
vēsturnieku Kolekciju un vēstures pētniecības nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

•    Realizēt Latvijas politiskās un militārās vēstures pētniecisko, zinātniski izglītojošo un krājuma darbu;
•    Veikt pētniecisko darbu atbilstoši LKM pētniecības darba politikai, darba plāniem, muzeja aktualitātēm;
•    Nodrošināt pētījumu rezultātu pieejamību sabiedrībai (izstādes, zinātniskās un populārzinātniskas publikācijas, lekciju un ekskursiju materiālu izstrāde u.c.).

Prasības pretendentiem/-ēm:

•    Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, augstākā izglītība vēsturē tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    Izpratne un zināšanas par Latvijas politisko un militāro vēsturi;
•    Pārzināt muzeja darbību reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;
•    Datora prasmes  MS Office – pieredzējuša lietotāja līmenī;
•    Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas;
•    Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
•    Vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu un/vai vācu valoda), kas nepieciešamas pētnieciskajā darbā un saskarsmē ar muzeja apmeklētājiem.

Mēs piedāvājam:

•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Mēnešalgu no 1026 EUR līdz 1507 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Uzziņas pa tālr.  67226915.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV),  nosūtīt līdz 2023.gada 21.aprīlim Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv .

_______________________________________________________________

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: administracija[at]karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!