Latvijas Kara muzejs aicina darbā juristu!

Image
LKM aicina darbā juristu!

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) izsludina pieteikšanos
JURISTA AMATAM
(profesijas kods 2611 01)
uz nenoteiktu laiku
 

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu sākot no 1692 EUR līdz 1726 EUR pirms nodokļu nomaksas;
•    sociālās garantijas, t.sk., atvaļinājuma pabalstu;
•    iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju;
•    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
•    redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;
•    papildatvaļinājumu līdz 9 darba dienām (saskaņā ar ikgadējo darba izpildes novērtējumu);
•    papildu apmaksātas brīvdienas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Piesakies, ja Tev ir:
•    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
•    vismaz divu gadu profesionālā pieredze juridiskajā jomā;
•    vēlama darba pieredze normatīvo aktu izskatīšanā vai izstrādē;
•    izpratne un zināšanas par iepirkumu procesu veikšanu un Fizisko personu datu aizsardzību;
•    latviešu valodas zināšanas, t.sk. teicama rakstu valodas izteiksmes forma;
•    augsta saskarsmes kultūra, precizitāte, analītiskās prasmes un organizatoriskās iemaņas;
•    spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu.

Tavi galvenie pienākumi būs:
•    izvērtēt un saskaņot ārējo normatīvo aktu projektus, sniegt atzinumus un priekšlikumus;
•    izstrādāt iekšējo normatīvo aktu (reglaments, noteikumi, kārtības) projektus;
•    nodrošināt publiskā iepirkuma procesa organizēšanu (piedalīties dokumentācijas izstrādē, komisijas darbā, sagatavot komisijas protokolus, ziņojumus);
•    sagatavot dažādu līgumu (pakalpojumu līgumu, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības līgumi) un vienošanos projektus;
•    sniegt atbalstu iestādes vadītājam juridiska rakstura jautājumos.

Pieteikumu, kas satur CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, ar norādi “Jurists”  iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: personals@karamuzejs.lv, personīgi (Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050, 24.kabinets) vai sūtot pa pastu (Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050) līdz 2024. gada 28. janvārim.

______________

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv vai zvanot pa tālruni 25640662 (Iveta).
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!