Latvijas Kara muzeja jaunā direktore - Kristīne Skrīvere

Image
Latvijas Kara muzejam jauna direktore - Kristīne Skrīvere

Aizsardzības ministrija Latvijas Kara muzeja direktores amatam atklātā konkursā izraudzījusies līdzšinējo Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāju, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekli Kristīni Skrīveri.

“Sveicu Kristīni Skrīveri, uzsākot darba gaitas Latvijas Kara muzeja direktores amatā un vēlu īstenot izvirzītos mērķus, attīstot muzeja izglītojošo darbu! Latvijas Kara muzeja darbs mūsu valsts militārās vēstures skaidrošanā ir īpaši nozīmīgs pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, kad ikviens iedzīvotājs ir aicināts ieņemt aktīvu lomu Latvijas aizsardzības stiprināšanā,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

K. Skrīveres izvirzītās prioritātes Latvijas Kara muzeja vadībā ir izglītojošais darbs, sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī jaunu, inovatīvu risinājumu rašana muzeja komunikācijā ar sabiedrību. 

K. Skrīvere ir strādājusi muzeju nozarē 11 gadus, un trešo sasaukumu ievēlēta Latvijas Muzeju biedrības valdē. Darba gaitas sākusi Liepājas muzejā kā galvenā speciāliste, jūrniecības krājuma glabātāja un vairāk nekā sešus gadus bijusi Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs K.Skrīveres vadībā ieguvis reģionālā muzeja statusu, un tajā izveidota pirmā tiešsaistes muzejpedagoģiskā programma “Ko Tu zini par Latviju”, kas iekļauta kultūrizglītības programmā “Latvijas Skolas soma”.  Sadarbojoties ar Cēsu novada muzejiem, īstenots arī cilvēku emocionālās veselības uzlabošanas pilotprojekts “Nosūtījums uz muzeju” un citi projekti. Cēsu Vēstures un mākslas muzeja darbību atzinīgi novērtējuši kā jomas profesionāļi Latvijā, tā ārzemēs.

K. Skrīvere ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātē. Studējot Latvijas Kultūras akadēmijā maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, ieguvusi Humanitāro zinātņu maģistra grādu Radošajās industrijās. 

Profesionālo kvalifikāciju  K. Skrīvere regulāri papildinājusi dažādos ar kultūras mantojumu, muzeju nozari un komunikāciju saistītos profesionālās pilnveides kursos, tostarp, “Latvijas Kultūras vēstnieki 2018” un Baltijas Muzeoloģijas skolas organizētajās muzeju darbinieku tālākizglītības mācību programmās. 

Atklātais konkurss uz Latvijas Kara muzeja direktora amatu norisinājās trijās kārtās. Pirmās kārtas laikā tika izvērtēti pretendentu iesniegtie dokumenti un atbilstība izvirzītajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēja uz komisijas jautājumiem un iepazīstināja ar savu redzējumu par muzeja attīstības iespējām turpmāko piecu gadu laikā. Savukārt konkursa trešajā kārtā tika vērtētas vadības kompetences: komandas vadīšana, stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu. 

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisijā piedalījās Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas Muzeju padomes pārstāvji, piešķirot augstu vērtējumu K. Skrīveres piedāvātajam Latvijas Kara muzeja darbības stratēģiskajam redzējumam turpmākajiem pieciem gadiem un izraugoties viņu muzeja direktores amatam starp desmit pretendentiem. 

Latvijas Kara muzeja direktora galvenie uzdevumi ir plānot, vadīt un koordinēt muzeja darbu, nodrošināt muzeja krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu, muzeja darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu, kā arī plānot, koordinēt un kontrolēt šo funkciju īstenošanu.

Latvijas Kara muzejs ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras pakļautību aizsardzības ministrs īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību. Muzeja darbības mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot ar Latvijas militāro un politisko vēsturi saistītās garīgās un materiālās liecības.

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!