Karavīri un karamāksla 9.-16.gs.

iekštelpas

Ekspozīcija „Karavīri un karamāksla 9.- 16.gs.”

 

Ekspozīcija atspoguļo senāko Latvijas vēstures daļu. Kādreiz šeit dzīvojuši mūsu senči- kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi un lībieši. Šo zemi kopš seniem laikiem gribējuši iekarot neskaitāmi ienaidnieku karapūļi- skandināvi, vācieši, krievi, poļi, zviedri, dāņi. Pret šeit dzīvojošo tautu zemēm Romas pāvests izsludināja Krusta karus, pagānu tautas Baltijas krastos nokristīja un šīs zemes iekļāvās Rietumeiropas kultūras areālā. Pateicoties arheoloģiskajiem izrakumiem, šodien mēs zinām, ar ko bija bruņoti senie baltu un somugru karavīri. Savukārt, pateicoties senajām hronikām, līdz mūsdienām nonākuši apraksti par mūsu priekšteču cīņām ar iekarotājiem un par karagājieniem pret kaimiņiem- tas bija karotāju laiks.

13.gadsimtā Latvijas teritorija nokļuva vācu iekarotāju rokās. Līdz 16.gadsimtam Latvijas un Igaunijas teritoriju sauca par Livoniju, kurā ietilpa Livonijas ordeņa valsts, Rīgas pilsēta, Rīgas arhibīskapija, Kurzemes, Sāmsalas- Vīkas un Tērbatas bīskapu valstis. Lai gan politiskā un administratīvā vara šajā laikā atradās svešzemnieku rokās, vietējie iedzīvotāji saglabāja un attīstīja savu valodu, kultūru un tradīcijas. Livonijas ordeņa un katoļu baznīcas pārvaldītajās zemēs vietējā aristokrātija nokļuva vasaļatkarībā no svešzemju kungiem, vasaļu pienākumos ietilpa arī militāro uzdevumu pildīšana un piedalīšanās karagājienos Livonijas valstu karaspēkos. Tieši Livonijas valstu pastāvēšanas laikā Latvijas dienvidu un austrumu robežas ieguva šodienas aprises, tieši tajā laikā sākās latviešu tautas un valodas veidošanās.

16.gadsimtā, Livonijas kara (1558.-1583.) rezultātā Livonijas valstis beidza pastāvēt un šajā teritorijā sāka valdīt citi svešzemju kungi: Vidzeme un Latgale nonāca tiešā Polijas- Lietuvas karaļa pārvaldījumā, Kurzemē un Zemgalē izveidojās no poļiem atkarīga hercogiste.

Ekspozīcijā aplūkojamas unikālas senlietas no Latvijas Kara muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumiem: kuršu un zemgaļu ieroči, 15.gs. lielgabala kamera, 16.gs. šautene ar rata atslēgu, kā arī kartes, senlaiku karavīru manekeni, piļu un pilsētu skatu atdarinājumi.

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!