Vakances: Kara muzejs meklē saimniecības nodaļas vadītāju un vecāko grāmatvedi

Image
01_Aktualitate_Vakance_012022

 

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā
Saimniecības un infrastruktūras nodaļas vadītāju  

Galvenie amata pienākumi:
•    Plānot, vadīt, koordinēt un atbildēt par muzeja saimniecisko infrastruktūru, izstrādāt ikgadējos un perspektīvos saimnieciskā darba plānus un koordinēt to realizāciju;
•    Organizēt saimniecisko darbu, pārzināt vispārējo saimniecību muzejā, apsekot ēku tehnisko stāvokli, izstrādāt dokumentāciju, kas saistīta ar saimniecisko darbu veikšanu;
•    Kārtot ar muzeja un filiāļu elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un apkures sistēmu saistītos jautājumus un dokumentāciju;
•    Veikt ugunsdrošības, kā arī darba aizsardzības un drošības speciālista funkcijas;
•    Nodrošināt ugunsdrošības un apsardzes sistēmas apkopi sadarbībā ar apkalpes firmu;
•    Plānot, organizēt un atbildēt par  iepirkumiem, muzeja saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
•    Plānot un organizēt tehnisko darbu un sīko remontu veikšanai nepieciešamos iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kontrolēt un atbildēt par veikto remontu darba gaitu;
•    Piedalīties dažādu saimniecisko ikdienas darbu praktiskā veikšanā un pasākumu organizēšanā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
•    Augstākā izglītība;
•    Papildus izglītība/sertifikācija  darba aizsardzības un drošības, kā arī  ugunsdrošības un aizsardzības jomā;
•    Ar darba pienākumiem saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana;
•    Labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar valsts iepirkumiem;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā;
•    Labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
•   Spēja patstāvīgi izstrādāt dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
•    Labas datorprasmes un vēlamas prezentācijas aprīkojuma un skaņas iekārtu lietotāja iemaņas.

 

Mēs piedāvājam:
•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    Bruto mēnešalgu no 940 EUR līdz 1287 EUR atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV)  nosūtīt līdz 2022.gada 31.martam Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv .

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā
Vecāko grāmatvedi Budžeta un finanšu nodaļā  

Galvenie amata pienākumi:
•    Veikt krājumu, nemateriālo ieguldījumu, inventāru un pamatlīdzekļu uzskaiti;
•    Veikt uzskaites datu salīdzināšanu ar materiāli atbildīgām personām;
•    Veikt kasiera pienākumus, sagatavot kases ieņēmumu un izdevumu orderus;
•    Veikt uzskaiti par norēķiniem ar piegādātājiem;
•    Sastādīt inventarizācijas sarakstus saskaņā ar spēkā esošām instrukcijām un noteikumiem, veikt inventarizācijas datu salīdzināšanu ar       grāmatvedības datiem pēc inventarizējamo objektu pārbaudes darbā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
•    1. vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedības un finanšu vai ekonomikas jomā;
•    Vismaz 2 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
•    Ar darba pienākumiem saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;
•    Datorzināšanas labā lietotāja līmenī MS Office (MS Excel un MS Word), vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā.

 

Mēs piedāvājam:
•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    Bruto mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) nosūtīt līdz 2022.gada 31.martam Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

 

Tālrunis uzziņām: 67228112.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv.

 

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: administracija[at]karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!