Vakance : Kara muzejs aicina darbā vecāko grāmatvedi

Image
Vakance: Kara muzejs aicina darbā vecāko grāmatvedi

 

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā
Vecāko grāmatvedi Budžeta un finanšu nodaļā  

Galvenie amata pienākumi:
•    Veikt krājumu, nemateriālo ieguldījumu, inventāru un pamatlīdzekļu uzskaiti;
•    Veikt uzskaites datu salīdzināšanu ar materiāli atbildīgām personām;
•    Veikt kasiera pienākumus, sagatavot kases ieņēmumu un izdevumu orderus;
•    Veikt uzskaiti par norēķiniem ar piegādātājiem;
•    Sastādīt inventarizācijas sarakstus saskaņā ar spēkā esošām instrukcijām un noteikumiem, veikt inventarizācijas datu salīdzināšanu ar        grāmatvedības datiem pēc inventarizējamo objektu pārbaudes darbā.

Prasības pretendentiem/-ēm:
•   Vēlama 1. vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedības un finanšu vai ekonomikas jomā;
•    Vismaz 2 gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
•    Ar darba pienākumiem saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu         pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;
•    Datorzināšanas labā lietotāja līmenī MS Office (MS Excel un MS Word), vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    Bruto mēnešalgu no 1076 EUR līdz 1424 EUR atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) nosūtīt līdz 2022. gada 14. septembrim Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.
 

Tālrunis uzziņām: 67228112

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

__________________________________ 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv.

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: administracija[at]karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!