Neatkarības kara ziņnesis

 

 

Image
03_Nodarbiba_zinnesis_202001_L

 

Vecuma grupa : 5.- 6.klase

Grupas lielums: līdz 25 skolēniem

Nodarbības ilgums : 60 minūtes

Cena grupai : 20.00 EUR

Grūtības pakāpe: vidēja /augsta, nodarbība latviešu valodā

Iekļautie mācību priekšmeti : vēsture, latviešu valoda, matemātika , dabas zinātnes, sociālās zinības

Norises vieta:  LKM ekspozīcijā ,,Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920”

Pieteikt nodarbību:  mob. 28346269; 67223743

 

 

Nodarbības mērķis: Izmantojot kompetencēs balstītu pieeju un nodarbības materiālus,  skolēna palīglīdzekļus (instrumentāriju)  LKM ekspozīcijā  “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918 –1920” apgūt prasmi analizēt un izprast vēstures notikumus, raisīt līdzpārdzīvojumu , piederības sajūtu Latvijai  un attīstīt skolēnos patriotiskās jūtas.

 

 

Nodarbības apraksts: Neatkarības kara laikā daudzi simti jaunieši Latvijas armijas vienībās pildīja ziņnešu pienākums. Nodarbības centrālais uzdevums būs ,,nogādāt no kara lauka ziņu”, veikt informācijas atšifrēšanu un izskaitļot informāciju. Katrs skolēns nodarbības sākumā saņems darba lapu un  uzdevumu planšeti bruņumašīnas formā ar iestrādātu kompasu, metra mēru un koda atslēgu. Izvēlētais nodarbības veids skolēniem dos iespēju azartiski izzināt muzeja ekspozīciju, apgūt zināšanas par būtiskākajiem vēstures notikumiem Neatkarības kara laikā.

 

 

Nodarbības izglītojošie  uzdevumi:

  • veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā;

  • veicināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu konkrētā ekspozīcijā, foto liecībās, dokumentos

  • veicināt izpratni par muzeja priekšmetu kā vēstures avotu

  • mācīt kritiski domāt

  • veicināt sadarbības prasmes

  • rosināt radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes

 

 

Nodarbībā izmantotās metodes un paņēmieni :

  • verbālās saziņas (saruna, jēdzienu un terminu skaidrošana)

  • praktiskā darbība

  • individuālais darbs

  • grupu darbs

 

 

(Izglītojošo nodarbību cikls  -  Latvija dzimst kaujas laukā. Nodarbība tapusi ar VKKF mērķprogrammas „”Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu)

 

 

Image
02_Nodarbiba_zinnesis_202001_L

 

 

 

Image
04_Nodarbiba_zinnesis_202001_L

 

 

 

Image
01_Nodarbiba_zinnesis_202001_L

 

 

Pieteikt nodarbību:  mob. 28346269; 67223743

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!