Latvijas Kara muzejs aicina darbā tehnisko speciālistu!

Image
Kara muzejs aicina darbā tehnisko speciālistu!

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) izsludina pieteikšanos
Saimniecības un infrastruktūras nodaļas
tehniskā speciālista

(prof. kods 3113 10) amatam
uz nenoteiktu laiku
 

Mēs piedāvājam:
1.    pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
2.    atbildīgu un interesantu darbu;
3.    iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
4.    mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no EUR 996 līdz EUR 1255 (atbilstoši iepriekšējai pieredzei, prasmēm un sasniegtajiem darba rezultātiem);
5.    sociālās garantijas, t.sk. papildatvaļinājumu līdz 9 darba dienām, atvaļinājuma pabalstu;
6.    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Galvenie pienākumi būs:
1.    atbildēt par Muzeja energoapgādi, elektrodrošības prasību ievērošanu Muzeja ēkās un telpās, sekot un atbildēt par muzeja elektroietaišu tehnisko stāvokli atbilstoši normatīvajiem aktiem un novērst neatbilstību;
2.    veic Muzeja elektro iekārtu un elektrolīniju apkopes, montāžas apsekošanu, noteikt to tehnisko stāvokli, sagatavot tehniskos priekšlikumus;
3.    plānot Muzejam nepieciešamo elektropreču un materiālu iegādi atbilstoši Latvijas Republikā un Muzejā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.    atbildēt par elektrotehniskajos darbos izmantojamo tehnisko līdzekļu un ierīču verifikāciju, veikt elektrotehnisko instrumentu marķēšanu, uzskaiti;
5.    veikt nepieciešamos elektroinstalācijas inženiertīklu montāžas un citus  muzejam nepieciešamos remontdarbus, kas saistīti ar muzeja saimniecību;
6.    veikt eksponātu iekraušanu, izkraušanu un pārvešanu, nodrošināt, un atbildēt par to drošību pārvešanas laikā;
7.    vadīt autotransportu, nodrošināt muzeja darbinieku, nelielu kravu pārvadājumus Muzeja vajadzībām;.
8.    veikt nepieciešamos muzeja eksponātu, saimniecisko inventāra iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

Prasības:
1.    tehniskā izglītība;
2.     elektrodrošības “C” kvalifikācijas grupas atļauja;
3.    iepriekšējā pieredze darbā ar elektroiekārtām un zināšanas par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektrisko tīklu ekspluatāciju;
4.    spēja operatīvi reaģēt un pieņemt lēmumus problēmsituācijās un atbildīga attieksme pret darba pienākumiem;
5.    labas sadarbības un komunikācijas prasmes strādājot komandā;
6.    B kategorijas autovadītāja apliecība;
7.    datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Pieteikumu, kurš satur motivācijas vēstuli un dzīves un darba gaitu aprakstu (CV)    ar norādi “Tehniskais speciālists”  iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: personals@karamuzejs.lv, personīgi (Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050, 24.kabinets) vai sūtot pa pastu (Kara Muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050) līdz 2024. gada 14. janvārim. Papildus informācija Jānis (67213219), Iveta (25640662)

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv

 

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!