Kara muzejs aicina darbā Lietvedības un personāla nodaļas vadītāju

Image
Kara muzejs aicina darbā Lietvedības un personāla nodaļas vadītāju

Latvijas Kara muzejs aicina darbā
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:
•    Atbildēt, koordinēt un realizēt personāla vadības un personāla lietvedības, kā arī sevišķās lietvedības funkciju nodrošināšanu muzejā;
•   Organizēt un realizēt personāla atlasi, struktūras izmaiņas, amatu aprakstu izstrādi, ar personāla vadību saistīto juridisko jautājumu risināšanu, piedalīties muzeja pārmaiņu plānošanā un īstenošanā, sniegt konsultācijas sava amata kompetences ietvaros u.c.;
•    Koordinēt un sagatavot darbinieku vērtēšanas procesu un tā dokumentāciju;
•    Izstrādāt normatīvos aktus personāla vadības un sevišķās lietvedības jomā;
•  Izstrādāt un kārtot visu  personāla lietvedības (sagatavot darba līgumus, līgumu izmaiņas, rīkojumus, atvaļinājumus, grafikus u.c.) un sevišķās lietvedības dokumentāciju;
•    Apkopot un sagatavot statistikas datus par personālu, sniegt atskaites.

Prasības pretendentiem/-ēm:
•    Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, augstākā izglītība personāla vadības un juridiskā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    Vismaz 3 gadu darba pieredze personāla vadības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
•   Ar darba pienākumiem saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;
•    Datorzināšanas labā lietotāja līmenī MS Office (MS Excel un MS Word), pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”, vēlama pieredze darbā ar novērtēšanas sistēmu “NEVIS”;
•    Spēja strādāt efektīvi paaugstinātas spriedzes apstākļos un / vai ierobežotā termiņā;
•    Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
•    Pilnas slodzes darbu;
•    Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
•    Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    Bruto mēnešalgu no 1696 EUR līdz 1920 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
•    Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) nosūtīt līdz 2023. gada 19. maijam Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

Tālrunis uzziņām: 67227335.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

_______________________________________

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv .

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no trešdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 67223743

Oficiālais e-pasts: administracija[at]karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!